واحد تحقیق و توسعه شرکت نوید اسپادانا از سال 1391 کار خود را آغاز نموده و در سالهای 1393 و 1394 به عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه کشوری برگزیده شد و در سال 1396 رسماً موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه گردید. این واحد از زمان آغاز به کار خود، توانست با بهره‌گیری از مهندسین مجرب و ماهر و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی مربوطه، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد که تنوع و کیفیت بالای محصولات حاکی از آن است. واحد آزمایشگاه نیز که هم اکنون به عنوان واحدی مستقل مشغول به کار است، زائیده واحد تحقیق و توسعه بوده و از اواخر سال 1397 از واحد تحقیق و توسعه جدا گردید.

اهداف کلی واحد تحقیق و توسعه شرکت نوید اسپادانا از قرار زیر است:
۱- طراحی محصولات جدید مطابق با نیازهای بازار و استانداردهای مربوطه
۲- توسعه دامنه تولیدات شرکت نوید اسپادانا
۳- گسترش دامنه کاربرد فناوری های جدید روشنایی (LED)
۴- طراحی و ساخت ادوات الکتریکی و الکترونیکی مربوط به سیستم های روشنایی
۵- بررسی و بهبود روزافزون محصولات فعلی با توجه بازخوردهای بازار
۶- انجام تحقیقات بنیادی در زمینه روشنائی و استفاده از آن در محصولات
۷- کمک به بهبود وضعیت روشنائی کشور و کاهش مصرف انرژی مربوط به روشنائی در کشور
۸- افزایش روزافزون کیفیت روشنایی و بازده محصولات
۹- گسترش استفاده از انرژیهای نو در سطح کشور
۱۰- کمک به زیباسازی هرچه بیشتر مبلمان شهری از طریق طراحی پایه‌های روشنائی متناسب با فضاهای مختلف شهری واحد تحقیق و توسعه شرکت از چندین بخش مختلف تشکیل شده است که در ادامه به هر یک از آنها اشاره می‌گردد:

۱-واحد مکانیک: این واحد با بهره‌گیری از پرسنل متخصص و استفاده از نرم‌افزارهای CAD و CAE به طراحی بخشهای مکانیکی از محصولات روشنائی می‌پردازد. کارگاه مدلسازی از زیر مجموعه‌های این واحد می‌باشد که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های موجود، به مدلسازی اولیه (Prototyping) محصولات طراحی شده توسط واحد مکانیک پرداخته است.

۲-واحد الکترونیک: این واحد، اجتماعی از بخش های الکترونیک، الکترواپتیک، الکترونیک قدرت و مدیریت انرژی بوده و با بهره گیری از کارشناسان کارآزموده اقدام به طراحی کلیه سیستم ها و ادوات روشنایی مطابق با آخرین استانداردها می نماید.

۳-واحد اپتیک: این واحد با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی اپتیک در زمینه بهبود کیفیت نور خروجی از محصولات و نیز طراحی رفلکتور و لنز و مجموعه‌های اپتیکی جدید فعالیت می‌نماید. آزمایشگاه نور شرکت نوید اسپادانا نیز زیرمجموعه این واحد می‌باشد
که از سال ۱۳۸۰ به بهبود کیفیت نور خروجی از محصولات گروه کمک شایانی نموده است.

۴-واحد طراحی پایه

۵-واحد انرژیهای نو: دپارتمان نوید اسپادانا سولار با هدف طراحی، تامین و اجراء سیستم های فوتولتائیک و انجام پروژه های مربوطه در شرکت نوید اسپادانا تاسیس شده است. در حال حاضر واحد نوید اسپادانا سولار در سه بخش زیر در حال انجام فعالیت می باشد:


۱-واحد تحقیق و توسعه نوید اسپادانا سولار
۲-آزمایشگاه تجهیزات فوتولتائیک
۳-مهندسی فروش تجهیزات فوتولتائیک